Місія Проекту

Формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, реальному навчанні, справжній науковій роботі.

Системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи.

Головними напрямками роботи Проекту є: створення суспільної підтримки академічної доброчесності через залучення студентських та викладацьких груп, обговорення важливості та аналізу наслідків дотримання або нехтування політиками академічної доброчесності на прикладі вітчизняного та міжнародного досвіду; розвиток навичок зі створення університетської бази з академічної доброчесності з застосуванням міжнародних практик, зокрема, через надання знань з академічної доброчесності для студентів, викладачів та адміністрації університету через спільні заходи та окремі підходи до роботи із представниками кожної освітньої групи; створення та запровадження норм на рівні університету та нормативних реформ на рівні Міністерства освіти та науки України задля підсилення інструментів контролю за дотриманням академічної доброчесності усіх учасників освітнього процесу.