Ілля Хаджинов, проректор з наукової роботи ДонНУ імені Василя Стуса, координатор проекту SAIUP в університеті 

Донецький національний університет імені Василя Стуса розпочав свою роботу у Вінниці 3 листопада 2014 року – саме тоді студенти почали відвідувати заняття вже на новому місці. Цьому передували непрості місяці евакуації та облаштування: університет втратив всю свою матеріально-технічну базу – будівлі та обладнання фізично залишилися в Донецьку.

Проте колектив ДонНУ не втратив надії і близько 60% викладацького складу переїхали працювати до Вінниці. Студенти також підтримали рідний ВНЗ – 8 тисяч з них продовжили навчання, переїхавши до міста над Бугом, і це попри побутову необлаштованість, відсутність гуртожитків, меблів, обладнання тощо, але з шаленою жагою знань.

Так університет отримав “новий старт”, а разом з ним і нові можливості для оновлення та розвитку.

Класичний університет у Вінниці

ДонНУ імені Василя Стуса став першим класичним університетом у Вінниці, створив конкуренцію на місцевому ринку освітніх послуг і підняв очікування до вищої освіти у регіоні. Поступово оновлюється студентський склад – якщо спочатку це були, переважно, студенти, які переїхали разом зі своїм ВНЗ у нове місто, то згодом переважати стали місцеві абітурієнти, які повірили у якість навчання, оцінили прозору і зрозумілу процедуру вступу, великий вибір спеціальностей, цікаве, насичене студентське життя – і почали подавати документи на вступ до Донецького національного університету у Вінниці.

«Саме відкритість та прозорість процесу вступу та навчання в університеті, як початкової складової академічної доброчесності, приваблює абітурієнтів до нашого університету, створює його позитивний імідж в очах місцевої громади», – говорить проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи університету Ростислав Подольський і додає: «За словами наших студентів, саме університет такого типу надає можливість самореалізуватися талановитій людині, створює особливу університетську атмосферу, в якій відбувається постійний обмін знаннями поміж студентами та викладачами».

Академічна доброчесність як складова якості

У березні 2016 року Донецький національний університет імені Василя Стуса приєднався до Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP. Проект адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти і спрямований на зміцнення ролі чесного навчання та викладання в університеті, як важливих чинників, які впливають на якість освіти у вищому навчальному закладі.

На той момент ДонНУ вже мав деякі власні напрацювання, пов’язані з академічної етикою (термін «академічна доброчесність» поступово увійшов у вжиток саме після запуску Проекту SAIUP – прим.авт.). В ДонНУ, наприклад, практикувалися взаємоперевірка робіт студентами, виставлення оцінок за виступ на занятті одногрупниками, а не викладачем, вибіркова перевірка робіт на плагіат тощо.

Співпраця з Проектом SAIUP допомогла університету ще раз переглянути уже наявні механізми із забезпечення академічної доброчесності в стінах ВНЗ та сформувати певний «план дій» на найближчі кілька років.

Насамперед, у нагоді став міжнародний досвід – із представниками університетів-партнерів Проекту (всього таких 10 ВНЗ – прим.авт) поділилися досвідом і напрацюваннями колеги – професори з американського університету Ферфілд (Fairfield University, Connecticut). Через низку тематичних тренінгів викладачі – координатори Проекту ознайомилися з такими практиками як: формування культури академічної доброчесності всередині університету, роль викладачів та студентів у цьому процесі, практичні механізми забезпечення академдоброчесності – етичні кодекси університету, спеціалізовані курси з академічного письма, просвітницька робота з першокурсниками, консультаційні центри для студентів в університетських бібліотеках.

Окрім того, представники Донецького національного університету взяли участь робочій групи при МОН із розробки методичних рекомендацій щодо курсу академічного письма. Згодом відповідний курс був розроблений, його впровадження в ДонНУ заплановане на вересень 2017 року.

Наступним кроком стала розробка Кодексу корпоративної етики та академічної доброчесності, навколо якого було багато обговорень та дискусій. У результаті, консенсусу між усіма сторонами (студентами, викладачами та адміністрацією) досягнути таки вдалося. Секрет успіху –  в залученні до розробки такого Кодексу представників усіх рівнів: від студента і лаборанта до професора та ректора. Таким чином, Кодекс повинен стати справді колегіальним документом, який враховуватиме інтереси всіх зацікавлених сторін. Такого роду співпраця довела свою ефективність при вирішенні  нагальних питань життя нашого університету, тим більше, що залучення всіх учасників освітнього процесу є однією з вимог закону України «Про вищу освіту».

Особлива увага в забезпеченні академічної доброчесності та якості освіти приділена питанням плагіату – боротьбі з його проявами та створенню умов, за яких використання плагіату стає практично неможливим. У рамках Проекту сприяння академічній доброчесності вдалося налагодити партнерські стосунки Донецького університету імені Василя Стуса з компанію «Антиплагіат» (Unplag.com), яка надає можливість перевіряти роботи на плагіат та взаємні цитування, пропонує методичну підтримку при формуванні внутрішнього репозитарію робіт університету. Таким чином, антиплагіатна політика поступово стає системним чинником, який впливає на якість викладання і навчання в університеті.

Ще одним позитивним моментом в реалізації Проекту SAIUP в університеті стала взаємодія і посилення співпраці між українськими ВНЗ – учасниками Проекту. Українські університети, об’єднані спільною метою покращення якості освіти, активно допомагають один одному, спілкуються, налагоджуються особисті контакти, і Донецький національний університет імені Василя Стуса бере участь в цій роботі.

Роль студентів

Реалізація Проекту сприяння академічній доброчесності стало цікавим викликом і для наших студентів, вони відчули себе повноправними учасниками, які можуть впливати на розвиток рідного ВНЗ.

Студенти ДонНУ беруть участь у конкурсах проектів від Американських Рад з міжнародної освіти та Британської Ради, вчаться проектному плануванню та реалізації власних ідей. Зокрема, наші студенти виграли конкурс на кращий проект з академічної доброчесності та реалізувати його, отримавши грантове фінансування. Про цей проект розповідає голова студентського самоврядування нашого університету Олексій Чмир: «Під час міні-проекту «Доброчесність в освіті», який ми реалізовували, була проведена інформаційна кампанія щодо академічної доброчесності, адже більшість студентів взагалі не знали, що це таке. Ми провели опитування щодо порушення академічної доброчесності студентами та викладачами. Після цього,  видали буклет із загальною інформацією про академічну доброчесність та інфографікою з результатами опитування. Також, важливим був круглий стіл із залученням школярів та вчителів. Ми змогли побачити проблеми з академічною доброчесністю і в школах, і в університетах, й спробували напрацювати певні механізми вирішення цих проблем. Адже для того, щоб закони академічної доброчесності почали працювати, потрібно, щоб цією проблемою зацікавились якомога більше людей та зрозуміли, що недоброчесність – це шлях до занепаду економіки всієї країни».

Практичне значення та перспективи академічної доброчесності

Щодо перспектив реалізації Проекту SAIUP у Вінниці та нашої співпраці з Проектом, в першу чергу варто зазначити наміри щодо формування на основі академічної доброчесності прикладних бізнесових практик через мережу підприємств, засновником яких є університет, наприклад, через «Науковий парк ДонНУ-Поділля».

По-друге, створення міжуніверситетського об’єднання з питань академічної доброчесності задля поширення цих практик і на інші ВНЗ Вінниці та регіону.

По-третє, це розробка університетської політики відкритого доступу, яка дозволить не тільки розширити обізнаність громади щодо освітньої та наукової діяльності в університеті, але і сприятиме зміцненню та підтриманню іміджу відповідального партнера, відкритого громаді та всьому світові, покращенню позицій університету в національних та світових рейтингах.