Міністерство освіти і науки України підготувало Аналітичну записку з роз’ясненнями для запобігання порушеням академічної доброчесності у закладах вищої освіти “До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності”.

Повна версія аналітичної записки доступна тут https://bit.ly/3bRqUTD

Зокрема, у документі йдеться про:
встановлення фактів наявності академічного плагіату (текстових збігів, некоректних запозичень фактів, гіпотез, числових даних, методик, ілюстрацій, формул, моделей, програмних кодів тощо)
правила роботи з компютерними програмами для перевірки на наявність збігів
необхідність висновків кваліфікованих експертів про наявність чи відсутність академічного плагіату
обов’язок закладів вищої освіти (не здобувачів освіти) здійснювати перевірку кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату
ідентифікацію само плагіату
поняття фабрикації та фальсифікації
порушення академічної доброчесності здобувачами вищої освіти

З-поміж іншого, важливою є конктеритизація питання довідок, сертифікатів чи будь-яких інших підтверджень відсутності академічного плагіату: “Заклади вищої освіти (наукові установи) та створені при них спеціалізовані вчені ради не мають підстав вимагати від здобувачів будь-які довідки про відсутність академічного плагіату”.