Від того, які випускники виходять сьогодні зі шкільних стін, залежить, якими будуть абітурієнти та майбутні студенти. Молоді люди потрапляють зі школи в університет вже з певними сформованими звичками щодо навчання – як вчитися, як виконувати завдання, що є прийнятним і нормальним в процесі навчання, що можна, а чого – не можна робити.

Окрім того, на першому-другому курсі університету навчання не сильно відрізняється від шкільного – студент так само отримує розклад дисциплін, має чітко визначений графік, отримує оцінки за відвідування занять і проміжні завдання. Ні в школі (навіть в її старших класах), ні на першому курсі університету учень чи студент, зазвичай, не отримує чітких порад щодо того, якими саме принципами він має керуватися під час виконання письмових робіт чи інших самостійних завдань. Відтак проблема плагіату, яка тривалий час не вважалися проблемою і не обговорювалися відкрито, набула таких масштабів, які призвели до розмивання меж і невизначеності щодо того, що є нормою, а що – порушенням академічної доброчесності.

Саме для того, щоб висвітлити проблему плагіату і розповісти про неї зрозумілою мовою, був виданий цей довідник. Інформація, що міститься в довідникові, буде корисною як вчителям, так і учням середніх шкіл – вона надасть їм уявлення про плагіат як про системне порушення академічної доброчесності, про види та шляхи його подолання, про кодекс честі як суспільний договір всіх учасників навчального процессу (учнів, викладачів і адміністрації навчального закладу), про те, що є прийнятним, а що – не прийнятним в стінах саме цього навчального закладу. А головне – цей довідник забезпечить учнів та їх вчителів практичними механізмами з правильного оформлення письмових робіт, цитат, списку літератури тощо, що допоможе їм уникати ненавмисного порушення правил академічної доброчесності у майбутньому.

Дотримання академічної доброченості, формування культури чесного навчання є важливим для розвитку всієї освіти, але так само важливими вони є для кожного учасника академічного процессу – учня, студента чи викладача, адже безпосередньо впливають на рівень і якість знань, які вони отримують, і на те, якими спеціалістами вони стають в майбутньому. Добре підготовлені успішні спеціалісти з високою культурою щодо навчання і дотримання чітко визначених правил гри стануть тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому житті і долучитися до розбудови успішної держави.

«Довідник з академічної доброчесності для школярів»  / уклад. М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко; за загал. Ред. О. О. Гужви – Х. : ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2016.  – 64 с.

Переглянути та завантажити документ можна за посиланням: http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/dovidnyk-SAUP.pdf