8 квітня 2016 року за взаємної ініціативи декана юридичного факультету Петра Пацурківського та координатора «Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні» Тараса Тимочка відбулася інтерактивна лекція для студентів-правників університету щодо принципів академічної доброчесності, у якій взяли участь біля 150 студентів факультету.

Під час лекції було роз’яснено важливість дотримання правил академічного процесу для студентів особисто, репутації університету та загалом для майбутнього розвитку України. Лекцію прочитав Конрад Тернер, Радник з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

Після лекції відбулася відкрита дискусія розробників «Морально-етичного мінімуму професорсько-викладацького складу, студентів, співробітників та адміністрації юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича», схваленого одноголосно зборами трудового колективу факультету 24 грудня 2015 року, з одного боку, та учасниками делегації «Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP) до ЧНУ» Конрадом Тернером, Радником з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Яною Чапайло, Асистентом Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP), і Тарасом Тимочком, Координатором Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP), Американської ради з міжнародної освіти.

«Морально-етичний мінімум…» було розроблено та схвалено колективом юридичного факультету за сприяння Проекту «Справедливе правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Цей «Мінімум…» своєю метою також мав утвердження принципів доброчесності у житті колективу факультету. Він не тільки прижився у колективі юридичного факультету університету, але й викликав інтерес в усіх учасників «Проекту сприяння академічної доброчесності в Україні (SAIUP)». Гостей факультету особливо зацікавила процедура розробки «Морально-етичного мінімуму…», його філософія, мотивація необхідності його створення як студентами, так і викладачами факультету, нарешті, хід втілення «Морально-етичного мінімуму…» у повсякденне життя. У свою чергу, студентів та викладачів юридичного факультету дуже зацікавили питання перспектив впровадження принципів академічної доброчесності у всіх вузах України, ставлення до цього Проекту як з боку МОН України, так і різних груп вищих навчальних закладів, так званої вузівської еліти та вузівських аутсайдерів. В ході відкритої дискусії відбувся відвертий обмін думками, деякими оцінками перших результатів розпочатої роботи.

 

Оригінал статті на сайті юридичного факультету ЧНУ