Аналітичний центр CEDOS опитав членів Нацагентства із забепечення якості вищої освіти щодо їх бачення найближчих перспектив НАЗЯВО, основних напрямків діяльності, важливих функцій та умов, в яких Агентство розпочинає свою роботу. 

Всього було опитано 17 з-поміж 25 членів НАЗЯВО. Інтерв’ю проводились методом face-to-face, по телефону або як письмові відповіді.

Розроблена для інтерв’ю анкета охопила питання законодавчого забезпечення роботи самого Агентства, процедури його формування, акредитації освітніх програм, індикаторів якості освіти та наукової роботи у ВНЗ, присудження наукових ступенів та ролі студентів, викладачів і інших агентів у забезпеченні якості вищої освіти.

За результатами інтерв’ю аналітичний центр CEDOS підготував звіт, з яким можна ознайомитися на сайті CEDOS.org.ua