В свої статті, присвяченій темі плагіату в українській науці, Сергій Квіт задається питанням, чи можливі якісь інші, відмінні від загальноприйнятих у світі, визначення плагіату, які були б актуальними саме для українських реалій?

“Внаслідок теперішніх публічних дискусій, виникає закономірне питання: чи можливо сформулювати такі вітчизняні правила стосовно плагіату, що дозволяли б “не зараховувати” до крадіжки чужих думок та ідей (мова може йти не лише про вербальні форми, а також про аудіо та візуальну продукцію) певні випадки, відмінні від усталеного у світі досвіду?” – пише автор та доходить висновку, що сама постановка такого питання – результат тривалої ізоляції України від світових процесів і тендецій. І якщо розглядати український плагіат як щось особливе, з особливими критеріями щодо визначення, то “… Тоді треба взагалі нікуди не виїжджати й не спілкуватися зі своїми зарубіжними колегами”.

Автор пропонує чітке визначення того, що є плагіатом і, відповідно, порушенням, користуючись онлайновим словником Merriam-Webster та ресурсом http://www.plagiarism.org.

Відповідно до онлайнового словника Merriam-Webster, “займатися плагіатом” означає:

 • красти або видавати (ідеї або слова іншого) за свої власні;
 • використовувати (чиюсь продукцію) без зазначення джерела;
 • здійснювати літературне злодійство;
 • представляти як нову та оригінальну ідею або продукт, отримані з існуючого джерела.

Іншими словами, плагіат є актом шахрайства. Він включає в себе крадіжку в когось іншого й неправду про неї, висловлену пізніше.

According to the Merriam-Webster Online Dictionary, to “Plagiarize” Means:

 • to steal and pass off (the ideas or words of another) as one’s own
 • to use (another’s production) without crediting the source
 • to commit literary theft
 • to present as new and original an idea or product derived from an existing source

In other words, plagiarism is an act of fraud. It involves both stealing someone else’s work and lying about it afterward.

Всі наступні приклади розглядаються як плагіат, якщо хтось:

 • звертається до чиєїсь роботи як до своєї власної;
 • копіює чужі слова чи ідеї, не згадуючи про це;
 • не ставить цитату в лапки;
 • дає невірну інформацію про джерело цитування;
 • змінює окремі слова, водночас копіюючи саму структуру пропозиції, представлену в джерелі, не згадуючи про це;
 • запозичує так багато слів або ідей з джерела, що становить більшу частину вашої роботи, – у цьому випадку не має значення, відзначається це, чи ні (див. наш розділ про “сумлінне використання” правил)

All of the Following are Considered Plagiarism:

 • turning in someone else’s work as your own
 • copying words or ideas from someone else without giving credit
 • failing to put a quotation in quotation marks
 • giving incorrect information about the source of a quotation
 • changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit
 • copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work, whether you give credit or not (see our section on “fair use” rules)

За матеріалами http://kvit.ukma.edu.ua/