6 жовтня 2016 року парламент України прийняв у першому читанні Проект рамкового закону «Про освіту». Прийняття цього закону повинно створити законодавчі умови для подальшого реформування всієї системи відносин в освітній сфері.

Попередній рамковий закон «Про освіту» діяв в Україні ще з 1991 року і не відображав сучасних потреб і проблем галузі. З коротким викладом основних змін, запроваджуваних новим законом, можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України.

Окрім того, нова редакція рамкового закону вперше містить статтю, присвячену питанням академічної доброчесності. Стаття 42 входить до розділу V «Забезпечення якості освіти» та дає чітке визначення поняття академічної доброчесності, а саме:

«Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень».

Також в статті містяться основні правила дотримання академічної доброчесності педагогами, науковцями, учнями і студентами, наводиться перелік основних видів порушень щодо академічної доброчесності та перелік можливих наслідків (санкцій) щодо порушника.

Так, порушеннями академічної доброчесності згідно статті 42 розділу розділу V закон України «Про освіту» вважаються: академічний плагіат, фабрикація (фальсифікація) результатів наукових досліджень, списування, хабарництво та обман.

Порушники академічної доброчесності з числа науковців та викладачів можуть бути притягнені до таких видів відповідальності: відмова у присудженні або позбавлення наукового ступеню, позбавлення права займати певні посади.

Якщо ж принципів академічної доброчесності не дотримуватимуться здобувачі освіти (студенти, учні) щодо них можуть бути застосовані такі санкції: повторне проходження оцінювання (перескладання іспиту, заліку, контрольної), повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми (переслуховування курсу), відрахування із закладу освіти (не може бути застосованим до учнів загальноосвітніх навчальних закладів).

Закон передбачає прийняття внутрішніх нормативних документів закладів освіти, які регулюватимуть порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності і види відповідальності за конкретні порушення.

 

Ознайомитися з проектом Закону України «Про освіту» можна на сайті Верховної Ради України за посиланням.