До вашої уваги – навчальна програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек «Академічна доброчесність та бібліотеки», розроблена Українською бібліотечною асоціацією в партнерстві з Проектом сприяння академічній доброчесності в Україні.

Навчальна програма з підвищення кваліфікації працівників бібліотек «Академічна доброчесність та бібліотеки» присвячена актуальній темі, пов’язаній з включенням бібліотек різних типів, видів у процес формування у суспільстві
культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки, зокрема, в школах та університетах.

Мета навчання ‒ сформувати у слухачів загальні (базові) та предметні (професійні) компетентності щодо реалізації завдань інформаційно-бібліотечного супроводу освітньої та наукової діяльності і здійснення просвітницької роботи з питань академічної
доброчесності у бібліотеках. Передбачається формування загальних (базових) компетентностей, зокрема соціально-громадянських, орієнтованих на володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення громадянського обов’язку та почуття гідності, що є актуальним з огляду на загальну тему навчальної програми. Окремі теми спрямовуються на розвиток комунікативної, психолого-фасилітативної та інформаційноцифрової компетентності. Кожна з тем навчальної програми орієнтована на формування професійних компетентностей, зокрема здатності орієнтуватися в інформаційних процесах предмету навчання на рівні пошуку, аналізу та опрацювання інформації щодо умов і процедур забезпечення академічної доброчесності.

Текст програми доступний за посиланням.

Також нагадуємо про інші корисні матеріали, які ви можете знайти в нашому розділі Ресурси.