Американські Ради з міжнародної освіти у співпраці із Міністерством освіти і науки України, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та за підтримки Посольства США в Україні оголошують прийом заявок на участь закладів вищої освіти у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative) – далі проєкт Academic IQ.

Діяльність проєкту Academic IQ спрямована на підтримку українських ЗВО задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної доброчесності та якості освіти. Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» розпочався 1 вересня 2020 року та триватиме до 30 липня 2022 року.

Одним із ключових завдань Проєкту є надання навчальної та технічної підтримки персоналу центрів внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО чи їх відповідників у створенні ефективної моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових проблем і  причин порушень принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з вдосконалення якості освіти в ЗВО.

Команда Проєкту об’єднує міжнародних та національних експертів у сфері академічної доброчесності та якості освіти, викладачів, науковців та управлінців проєктами з розвитку з досвідом консультування ЗВО у покращенні якості освіти та розвитку корпоративної етики. Упродовж періоду 2020-2022 років команда Проєкту надаватиме свою допомогу відібраним університетам, їх академічним структурним підрозділам (факультетам/інститутам) у розбудові інфраструктури забезпечення якості освіти та академічної доброчесності.

Участь у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» передбачає від ЗВО:

 • Підписання Меморандуму про співпрацю з Американськими Радами з міжнародної освіти з детальним переліком заходів та активностей, передбачених в межах проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»
 • Делегування трьох постійних представників/представниць від ЗВО, які братимуть участь у запропонованих заходах проєкту та ділитимуться інформацією, отриманою на згаданих вище заходах, з університетською спільнотою:
 1. Проректора ЗВО, відповідального за внутрішнє забезпечення якості освіти
 2. Представника/представницю центру внутрішнього забезпечення якості освіти/його структурного відповідника
 3. Уповноважену особу від ЗВО, яка займається моніторингом за дотриманням академічної доброчесності у закладі вищої освіти
 • Участь науково-педагогічних працівників ЗВО у запланованих заходах проєкту, інформування здобувачів освіти
 • Проведення опитувань серед студентів та викладачів, а також заповнення анкети для самооцінки інфраструктури забезпечення академічної доброчесності, використовуючи матеріали та технічні засоби, що будуть надані проєктом
 • Відкритість до обговорення та застосування кращих практик для посилення інфраструктури академічної доброчесності та якості освіти у ЗВО

Учасники та учасниці навчальних заходів в межах проєкту «Академічна доброчесність та якість освіти» матимуть додаткову змогу отримати сертифікат про підтвердження участі у разі успішного виконання завдань, запропонованих лекторами.

 

Проєкт Academic IQ включатиме 5 основних етапів в роботі з університетами/їх академічним структурним підрозділам:

Етап І. Навчання персоналу центрів забезпечення якості освіти (їх структурних відповідників) з проведення опитувань студентів та викладачів, самоаналізу ЗВО, та, в подальшому, аналізування зібраних даних; проведення ефективного внутрішнього моніторингу ситуації з академічної доброчесності та якості освіти; експертна фасилітація у проведенні внутрішнього моніторингу обізнаності учасників та учасниць освітнього процесу щодо принципів академічної доброчесності, політик та практик у запобіганні та протидії порушенням академічної доброчесності; внутрішній аналіз університетської інфраструктури, завданням якої є сприяння академічній доброчесності.

Етап ІІ. Навчання персоналу центрів забезпечення якості освіти (їх структурних відповідників) та делегованих представників і представниць ЗВО аналізу отриманих даних, виявлення ключових причин порушень академічної доброчесності учасниками та учасницями освітнього процесу та консультування у створенні стратегії підтримки академічної доброчесності, – прийнятті управлінських рішень на основі зібраних даних.

Етап ІІІ. Навчання персоналу центрів забезпечення якості освіти (їх структурних відповідників) з ключових тематик, суміжних з  академічною доброчесністю, зокрема:

 • Ключові поняття та термінологія
 • Нормативно-правове забезпечення академічної доброчесності відповідно до українського законодавства
 • Критерії акредитації освітніх програм щодо академічної доброчесності та суміжних тем
 • Розробка та впровадження внутрішніх політик з академічної доброчесності
 • Побудова та реалізація стратегій з підвищення обізнаності учасників освітнього процесу з академічної доброчесності
 • Перевірка текстів на академічний плагіат за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, інтерпретація отриманих даних
 • Встановлення відповідальності за порушення академічної доброчесності
 • Кращі національні та міжнародні практики створення та функціонування Комітетів з етики (їх відповідників) в ЗВО

Етап ІV. Навчання тренерів та тренерок (представників та представниць університетів-учасників) з тематик, суміжних із академічною доброчесністю та якістю освіти, зокрема:

 • Основи академічної доброчесності (ключові поняття та термінологія)
 • Основи академічного письма (курс для студентів)
 • Викладацька майстерність та проєктування/розроблення (перегляд) курсів
 • Ефективна протидія та запобігання порушенням академічної доброчесності
 • Ефективне консультування студентства з написання кваліфікаційних та наукових робіт
 • Як вберегти науковців свого університету від псевдонаукових журналів
 • Наукова етика та етика публікацій
 • Інші теми

Етап V. Обговорення, корегування та впровадження університетських стратегій з підтримки академічної доброчесності. Проведення повторних моніторингів (збирання даних) для відстеження змін щодо забезпечення академічної доброчесності та якості освіти, визначення прогалин у прийнятих управлінських рішеннях, їх корегування.

 

Як подати заявку на участь у Проєкті:

 • Заповнити аплікаційну форму https://forms.gle/mvrUccFWD25UC5N68
 • Делегувати трьох постійних представників/представниць від ЗВО, які братимуть участь у запропонованих заходах Проєкту та ділитимуться інформацією, отриманою на згаданих вище заходах, з університетською спільнотою:
 1. Проректора ЗВО, відповідального за внутрішнє забезпечення якості освіти
 2. Представника/представницю центру внутрішнього забезпечення якості освіти/його структурного відповідника
 3. Уповноважену особу від ЗВО, яка займається моніторингом/дотриманням академічної доброчесності у закладі вищої освіти

В аплікаційну форму необхідно завантажити резюме делегованих представників/представниць ЗВО, які братимуть участь у заходах Проєкту, поширюватимуть отриману інформацію серед здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу, виконуватимуть релевантні до потреб ЗВО заходи, рекомендовані в ході Проєкту.

Дедлайн подачі заявки на участь у проєкті «Академічна доброчесність та якість освіти» 2 листопада 2020 року.

 

Орієнтовний розклад заходів Проєкту впродовж 2020-21 академічного року :

Період Опис заходів
листопад 2020 року тренінг «Функціонування центрів забезпечення якості освіти. Матеріали для інституційного аналізу та самооцінки: як отримати релевантні дані щодо стану академічної доброчесності» (проходитиме онлайн, орієнтовна тривалість – 20 годин)
лютий 2021 року застосування учасниками  інструментів самооцінки: проведення опитувань, збір даних, підготовка зібраної інформації до аналізу
кінець лютого-березень 2021 року тренінг з аналізу даних та вироблення управлінських рішень (орієнтовна тривалість – 20 годин)
лютий-березень 2021 року застосування учасниками інструментів: аналіз зібраної інформації, розробка попередніх рішень,  обговорення у своїх академічних спільнотах, збирання та аналіз відгуків в академічних спільнотах
квітень 2021 року презентація учасниками запропонованих рішень, аналіз та обговорення з іншими учасниками Проєкту, українськими та міжнародними експертами
травень 2021 року підготовка відповідних рішень, доопрацювання та впровадження в ЗВО

 

червень-липень 2021 року підготовка учасниками звітів щодо участі у 1 етапі Проєкту
упродовж року навчальні заходи для представників/представниць ЗВО з методик викладання, оновлення навчальних програм, інших супровідних тематик

Аналіз аплікаційних форм та відбір до участі у проєкті «Академічна доброчесність та якість освіти» здійснюватиме спеціально сформована комісія, до складу якої входитиме:

 1. Директор Американських Рад в Україні
 2. Представники/ці Посольства США
 3. Представники/ці Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти
 4. Представники/ці проєкту «Академічна доброчесність та якість освіти»
 5. Попередньо узгоджена група експертів з питань академічної доброчесності та якості освіти (не більше 2х осіб)

Дедлайн подачі заявки на участь у проєкті «Академічна доброчесність та якість освіти» 2 листопада 2020 року.

У разі питань чи уточнень звертайтеся:

 • за імейл-адресою saiup.press@gmail.com або за тел. +38044 289 3952