Пропонуємо ознайомитися із зведеними рекомендація щодо створення та впровадження Кодексів честі, які підготував консультант Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) Єгор Стадний. Рекомендації наводять глосарій – основні терміни і поняття, які варто використовувати при роботі над Кодексом честі для його універсалізації та уникнення можливих термінологічних непорозумінь, можливі етапи роботи над створенн
ям Кодексу честі, його прийняття та впровадження. У рекомендаціях також наводяться можливі порушення академічної доброчесності, а також типові процедури розгляду. Важливим пунктом є опис формування Етичної комісії (хто та яких правах туди входитиме тощо).

Рекомендації є першим зведеним документом, який аналізує міжнародний досвід створення Кодексів честі, а також пропонує варіанти впровадження цього документа у вітчизняних ВНЗ.

Ознайомитися з Рекомендаціями можна тут