Американські Ради з міжнародної освіти, які реалізують проєкт “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти” за підтримки Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, вітають 60 університетів, що доєдналися до участі у проєкті!

Дякуємо за вашу активність та небайдужість до важливості академічної доброчесності та якості освіти!

1. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
2. Ізмаїльський державний гуманітарний університет
3. Запорізький національний університет
4. Університет імені Альфреда Нобеля
5. Національний Університет “Києво-Могилянська академія””
6. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
7. Донецький національний університет імені Василя Стуса
8. Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» (БДМУ)
9. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України
10. Сумський державний університет
11. Львівський національний університет імені Івана Франка
12. ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
13. Житомирський державний університет імені Івана Франка
14. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського””
15. Національний університет «Львівська політехніка»
16. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
17. Київський національний університет технологій та дизайну
18. Національний університет “Острозька академія”
19. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
20. ЗВО “Український католицький університет”
21. Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”
22. Маріупольський державний університет
23. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
24. Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
25. Львівська національна академія мистецтв
26. Сумський національний аграрний університет
27. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
28. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
29. Луцький національний технічний університет
30. Харківський національний медичний університет
31. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
32. Національний університет біоресурсів і природокористування України
33. Херсонський Державний університет
34. Український державний університет залізничного транспорту
35. Харківський національний університет будівництва та архітектури
36. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
37. Волинський національний університет імені Лесі Українки
38. Харківський національний університет радіоелектроніки
39. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
40. Криворізький національний університет
41. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана””
42. Національний університет водного господарства та природокористування
43. Вінницький національний технічний університет
44. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
45. Українська медична стоматологічна академія
46. Національний фармацевтичний університет
47. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
48. Чорноморський національний університет імені Петра Могили
49. Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК”
50. Криворізький державний педагогічний університет
51. Бердянський державний педагогічний університет
52. Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
53. Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
54. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
55. ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”
56. Івано-Франківський національний медичний університет
57. Центральноукраїнський національний технічний університет
58. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
59. Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
60. Державний вищий навчальний заклад “Донбаський державний педагогічний університет”