Круглий стіл «Формування академічної доброчесності та механізмів запобігання і протидії плагіату в наукових творах в Україні» відбувся 30 вересня в Міністерстві юстиції. Основна проблема, яку обговорювали – плагіат як руйнівне явище в українській науці та методи боротьби з ним.

Захід був організований спільно Міністерством юстиції України, Міністерством освіти і науки України, НДЦ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції та Американськими Радами з міжнародної освіти в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні SAIUP.

Круглий стіл зібрав викладачів ВНЗ та науковців, представників уряду, міжнародних партнерів та експертів в галузі авторського права. Обговорювалися юридичні аспекти проблеми – розвиток авторського права та захисту інтелектуальної власності в Україні, процедура доведення порушень в суді, нюанси роботи спеціалістів, які проводять експертизу щодо виявлення чи доведення плагіату.

Окрім юридичного аспекту, особливий наголос був зроблений на етичній стороні проблеми академічного плагіату, адже викорінити це явище лише технічними засобами та державним регулюванням неможливо. Необхідно будувати нову академічну культуру з нульовою толерантністю до порушників – на цьому наголошували всі спікери, а особливо – представники науково-викладацької спільноти, зокрема, ректор Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрій Мелешевич, проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров, директор Докторської школи НаУКМА Михайло Винницький, віце-президент Київської школи економіки Інна Совсун.

Зокрема, Михайло Винницький назвав «публічний осуд» найсильнішою формою боротьби з плагіатом і зазначив, що кадрове очищення у вищій освіті і науці від порушників норм академічної етики не може відбуватися на державному рівні, оскільки це обов’язково викличе сильний спротив. Але держава може проводити відповідну політику щодо недопущення плагіату в науковій сфері і створювати механізми, які допомагатимуть університетам боротися з плагіатом всередині самих закладів в рамках університетської автономії.

Інна Совсун зауважила, також, що боротьба з плагіатом, як складова масштабної трансформації української академічної культури, не повинна бути лише боротьбою з самим явищем плагіату, а, в першу чергу, повинна бути боротьбою за нові цінності – за якість освіти, за справжню науку, за імідж українських університетів.

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP висловлює подяку директору Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Владиславу Федоренку за організацію і проведення заходу.