Питанням академічної доброчесності було відкрито засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківської області, яке відбулося 30 червня 2017 року у бібліотечному комплексі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Доповідачем з теми був проректор Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Антон Пантелеймонов, який також є координатором від представників викладацького складу ХНУ імені В.Н. Каразіна у Проекті сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP.

Під час доповіді пан Пантеймонов озвучив низку ключових проблем, вирішення яких є нагальним задля реальної імплементації механізмів та політик академічної доброчесності в українській освітній системі. Зокрема, він наголосив, що прискіпливої уваги нині заслуговують сервіси, які пропонують студентам та науковцям купити уже готові письмові/курсові/дипломні/докторські роботи тощо. У цьому випадку не йдеться про плагіат у роботах (адже вони почасти можуть бути дійсно оригінальними, – це коригується вартістю за такий текст), а про академічну відповідальність за купівлю (та й написання) таких робіт. Саме тут бачимо, що явище академічної доброчесності не обмежується винятково плагіатом, як почасти хибно його тлумачать.

Окрім того, слухачі зацікавилися темою розробки та впровадження Кодексів доброчесності – зведених правил та засад, якими мусить керуватися уся академічна спільнота конкретного університету. Наостанок, представники Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні озвучили необхідність навчати студентів академічній доброчесності (себто місії вищої освіти, як і для чого навчатися у ВНЗ, де і як працювати з літературою, як шукати та перевіряти на відповідність та доречність джерела, як оформлювати власні ідеї на письмі та як презентувати їх слухачам, аби не обмежувати себе і не привласнювати чужі думки), аби потім вимагати її дотримання.

Надзвичайно важливо те, що тема академічної доброчесності озвучується та обговорюється на зібраннях такого рівня. Але ще більш важливим є те, аби це обговорення не обмежувалося рівнем ректорів, а знайшло своє продовження у стінах університетів: серед здобувачів освіти, викладачів та науковців.

Американські Ради та Проект сприяння академічній доброчесності в Україні дякують ректорові Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна та голові Ради ректорів Вілю Савбановичу Бакірову за запрошення, а Раді ректорів за увагу до цієї теми.

Загальний огляд заходу фото використані з сайту Ради ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону.