Міністерство освіти і науки України

Центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику в сфері освіти, науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Міністерство освіти і науки України має визначальну роль у проведенні реформи української вищої освіти, зокрема, в запровадженні дієвої системи академічної доброчесності в українських університетах.

МОН співпрацює з Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні на всіх етапах реалізації Проекту сприяння академічній доброчесності.

http://www.mon.gov.ua/

Британська Рада в Україні

Заснована у 1934 р. Британська Рада є міжнародною організацією Сполученого Королівства із культурних відносин та освіти. Одним із ключових завдань є створення можливостей для розбудови міжнародних зв’язків між Британією та іншими країнами та побудова довіри між людьми по всьому світу.

Це глобальна організація, що має 190 представництв у 110 країнах та регіонах. Щороку близько 500 мільйонів людей по всьому світу відчувають підтримку з боку організації – а це майже десята частина людства.

http://www.britishcouncil.org.ua/

Університет Фейрфілд (Fairfield University)

Університет, розташований в Штаті Коннектикут, був заснований в 1942 році і є приватним вищим навчальним закладом. Наразі в університеті навчається 3500 студентів на бакалаврських програмах (44 основних та 16 міждисциплінарних програм) та 1200 студентів на магістерських програмах (41 програма).

Університет Ферфілд має власну систему забезпечення академічної доброчесності, а також пройшов через досвід подолання проблем, пов’язаних з проявами нечесності в академічному процесі. Університет має власний кодекс честі (Honor Code), в структурі Університету Ферфілд діє Центр прикладної етики (Center for Applied Ethics).

Університет Ферфілд (Fairfield University) є ресурсним партнером Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP, представники університету проведуть лекції та тренінги для студентів і викладачів українських ВНЗ, які беруть участь в Проекті.

https://www.fairfield.edu/

Українська асоціація студентського самоврядування

Незалежне демократичне національне об’єднання студентів та органів студентського самоврядування України. УАСС об’єднує органи студентського самоврядування, студентські громадські організації, студентські клуби та наукові товариства, що діють у вищих навчальних закладах України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав та представництва інтересів української студентської громади на національному й міжнародному рівнях.

Основними напрямками діяльності УАСС є соціально-правових захист студентів, якість вищої освіти, розвиток студентського самоврядування та міжнародне співробітництво.

http://www.uass.org.ua/

Microsoft Україна

Провідна міжнародна IT компанія, яка веде свою діяльність в Україні. Microsoft Україна розробляє програмне забезпечення, адаптує міжнародні ІТ продукти та ІТ технології для різних галузей, в тому числі для освітньої сфери, бере участь у різноманітних соціальних проектах.

Microsoft Україна є членом провідних бізнес асоціацій в Україні – Американської торговельної палати та Європейської Бізнес Асоціації.

https://www.microsoft.com/uk-ua/

Про.Мова

Українська консалтингова компанія, яка спеціалізується в області стратегічних комунікацій, відносин з громадськістю, маркетингу, аналітики, стратегічних досліджень та інтернет-консалтингу. Компанія активно співпрацює та має гідну репутацію в українських освітніх та урядових установах, а також в корпоративному секторі.

http://www.pro-mova.com/

CEDOS

Незалежний, позапартійний, некомерційний аналітичний центр, який досліджує державну політику та суспільні процеси у сферах освіти, міграції та міського розвитку з метою формування прогресивних інституцій та посилення участі громадян у прийняття рішень.

CEDOS має великий досвід в дослідженні української вищої освіти, спеціалісти центру співпрацюють з Міністерством освіти і науки України у якості консультантів.

http://www.cedos.org.ua/

Федерація роботодавців України

Всеукраїнське позапартійне об’єднання, до якого входить більше 80 галузевих і регіональних організацій роботодавців з ключових секторів української економіки. На 8500 підприємствах, які входять до організацій у складі ФРУ, працює понад 5 мільйонів найманих працівників.

http://www.fru.org.ua/ua/

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

Один з провідних українських університетів, який має унікальну історію. Києво-Могилянська Академія була заснована в 1615 році та відновила свою діяльність в 1991 як інноваційний liberal arts університет, який першим в Україні запровадив бакалаврські та магістерські програми, вільну траєкторію навчання, 100-бальну кредитно-рейтингову систему оцінювання, можливість отримати основну та додаткову спеціальності (major та minor), докторські програми західного зразка, власні унікальні спеціальності та школи (журналістики, соціальної роботи, охорони громадського здоров’я).

Університет Києво-Могилянська Академія має сильну академічну культуру та унікальну для українського ВНЗ систему забезпечення академічної доброчесності.

http://www.ukma.edu.ua/

Український католицький університет

Приватний вищий навчальний заклад, розташований у Львові. Університет позиціонує себе як навчальний заклад, заснований на принципах християнської духовності, культури та світогляду.

УКУ готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр», має власну аспірантуру. В структурі університету – такі відомі навчальні інституції як Ль

Декларуючи важливість розвитку світового екуменічного та культурного діалогу, УКУ бере активну участь в міжнародному академічному житті.

http://ucu.edu.ua/

Журнал Studies of Changing Societies

Збірник наукових статей з різних галузей суспільних наук, включно з темами, які охоплюють кілька різних дисциплін.  SCS журнал, заснований в 2011 році, має на меті об’єднати спільноти вчених-суспільствознавців з різних куточків світу, які працюють над різними темами з різноманітних дисциплін. Журнал забезпечує інформацію та надає майданчик для дискусій з питань, які становлять інтерес для міжнародної читацької аудиторії. Дописувачами журналу також є міжнародна спільнота авторів.

http://www.scsjournal.org/

Могилянська школа журналістики

Унікальний освітній центр, що поєднує теоретичну підготовку, досвід практичної роботи і ґрунтовні дослідження в галузі масових комунікацій, кіно та журналістики. Мета Школи — формувати та розвивати галузь медіа й масових комунікацій, навчати нове покоління професійних журналістів, здатних очолити цей розвиток.

Школа пропонує навчальну програму маґістра журналістики (MA), наукову програму доктора журналістики (PhD) та програму професійної освіти для працівників медіа «Журналістика цифрового майбутнього» (Digital Future Journalism), а також кваліфікаційну програму «Цифрові медіа в університетах» (Digital Media Universities) для викладачів журналістики вищих навчальних закладів.

http://j-school.kiev.ua/ 

European Network for Academic Integrity

Європейська мережа академічної доброчесності – це асоціація освітніх інституцій, що має на меті обмін та поширення міжнародного досвіду підтримки принципів академічної доброчесності у навчанні та науці.

Мережа налічує 16 вищих навчальних закладів та освітніх організацій з різних куточків Європи. Асоціація слугує платформою для спільного розвитку, обговорення чи представлення найкращих практик освітнього менеджменту спрямованого на підтримку принципів доброчесності.

http://www.academicintegrity.eu