Проект формування академічної доброчесності у школі  (SAISS)

Чому варто долучати школи?

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою забезпечення якості освіти, а дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та викладання в школі впливає не лише на якість шкільної освіти, а й на формування засадничих цінностей випускників та їх уявлення про світ, соціум, успіх, працю тощо. Окрім того, шкільні випускники – це потенційні студенти вищих навчальних закладів. Отже від того, яка академічна культура виховується в школі, залежить тип академічної культури майбутніх студентів університетів.

Рамковий Закон України «Про освіту» 2017 року окремо наголошує на важливості та обов’язковості забезпечення принципів академічної доброчесності у освітньому процесі під час навчання та викладання. Стаття 42 ЗУ «Про освіту» дає визначення таким поняттям як: «академічна доброчесність», «об’єктивне оцінювання результатів навчання», «порушення академічної доброчесності», «списування» тощо та визначає основні види академічної відповідальності. Планується, що особливості дотримання та забезпечення принципів академічної доброчесності у середній школі будуть уточнені та прописані детальніше у новому законі «Про загальну середню освіту», прийняття і подальша імплементація якого заплановані на 2018 рік.

«Проект формування академічної доброчесності у школі» (SAISS), який здійснюється «Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS» (Американськими Радами), сприятиме практичній реалізації статті 42 Закону України «Про освіту» через партнерство з Посольством США в Україні та Міністерством освіти і науки України.

Окрім того, проект SAISS сприятиме реалізації масштабної реформи української середньої школи, яка описана в концепції «Нова українська школа» і впровадження якої вже розпочато. Концепція НУШ передбачає, що ключовими компонентами нової школи стануть «наскрізний процес виховання, який формує цінності». Проект співпрацюватиме з різними шкільними аудиторіями – вчителями, учнями, адміністраторами шкіл, батьками, управлінцями зі сфери освіти, формуючи в кожної з них чітке уявлення про основи академічної доброчесності та нової шкільної культури.

Завдання роботи із школами

Проект SAISS виховуватиме відповідну культуру академічної доброчесності у випускників середньої школи через низку інформаційно-просвітницьких заходів: загальнонаціональну рекламну кампанію, національний конкурс есе для учнів 9-11 класів, національний тиждень академічної доброчесності у школах, мотиваційні лекції та залучення «посланців доброї волі». Важливим моментом у дотриманні норм академічної доброчесності в навчальному процесі у школі стане підвищення довіри як до результатів навчання, так і довіри між усіма учасниками освітнього процесу (учнями, вчителями, управлінцями тощо), і в майбутньому – підвищення рівня суспільної довіри між громадянами України.

Також, проект SAISS сформує та забезпечить практичні інструменти для розвитку академічної доброчесності у системі шкільної освіти в Україні: міні-курс з основ академічної доброчесності та практичні семінари для шкільних учителів і методистів, онлайн курс для широкого кола слухачів, зацікавлених в розвитку відповідних навичок.