Дотримання академічної доброчесності на пряму залежить від вмотивованості учасників освітнього процесу. Створення навчальних умов для мотивації студентів до аутентичного навчання є однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти, адже дуже часто причиною академічних порушень є відсутність бажання/зацікавленості студента до здобуття знань.

Пропонуємо до вашої уваги презентацію, розроблену Проектом сприяння академічної доброчесності в Україні, у якій Ви знайдете рекомендації щодо того, як підвищити мотивацію навчальної діяльності ваших студентів.

Перезентація може стати в нагоді вчителям, викладачам, батькам та широкому колу зацікавлених людей при підготовці до лекцій, уроків, виховних годин, бесід та ін.