Донецький національний університет у Вінниці

Класичний університет налічує 5800 студентів, які здобувають освітні рівні бакалавра та магістра за 53 спеціальностями . Університет має можливість вивчати природничі науки, гуманітарні науки, економіку, проводити фундаментальні і прикладні дослідження, співпрацювати з провідними дослідницькими інституціями в Україні та світі.

Донецький національний університет у м.Вінниці є переміщеним вищим навчальним закладом та єдиним українським ВНЗ, який став членом Асоціації світових університетів з дистанційного навчання GUIDE (Global Universities in Distance Education).

http://www.donnu.edu.ua/

Запорізький національний університет

Класичний університет, який налічує 17 факультетів, 76 кафедр, кілька коледжів та освітніх центрів. В університеті навчається близько 14 тисяч майбутніх бакалаврів і магістрів за 39 спеціальностями.

Університет є освітнім лідером Придніпровського регіону і має кілька філій в інших містах.

ЗНУ бере участь в багатьох міжнародних проектах, пропонує програми з навчання і стажування.

http://www.znu.edu.ua/

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Один з провідних українських університетів гуманітарного напрямку підготовки, Ізмаїльський державний гуманітарний університет має 4 факультети – педагогічний факультет, факультетукраїнської філології та соціальних наук, факультет іноземних мов, факультет управління, адміністрування та інформаційної діяльності. Всього в ІДГУ навчається близько 2000 студентів.

http://idgu.edu.ua/

Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Спеціалізований вищий навчальний заклад, структурний підрозділ Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Всього в ІМВ навчається —- студентів за 6 напрямками підготовки: міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, міжнародна інформація, країнознавство.

Завдяки своїй спеціалізації Інститут має розгалужену систему міжнародних зв’язків – співпрацює з більш ніж 20 закордонними ВНЗ, з міжнародними організаціями та фондами, які діють в Україні, бере активну участь в програмах міжнародного обміну та стажування.

http://www.iir.edu.ua/

Луцький національний технічний університет

Технічний університет, в якому навчається більше 5,5 тисяч студентів. ЛНТУ має 7 факультетів та 35 кафедр. Університет спеціалізується на запровадженні технічних інновацій та зв’язків з приватним сектором.

Луцький національний технічний університет бере активну участь в міжнародних проектах та впроваджує інтернаціоналізацію. Також студенти ЛНТУ мають можливість отримати додатковий диплом Люблінського політехнічного університету.

http://lutsk-ntu.com.ua/uk

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Класичний університет зі 150-річною історією, в якому навчається більше 10 тисяч студентів. Університет готує фахівців – бакалаврів та магістрів – за 20 напрямками та більш ніж 40 спеціальностями.

В структурі університету діють 10 факультетів, 102 кафедри, 3 навчально-наукові інститути – математики, економіки й механіки, інноваційної та післядипломної освіти, соціальних наук. Окрім того, працюють кілька науково-дослідних інститутів і наукових музеїв, ботанічний сад та гідробіологічна станція.

Аспірантура ОНУ є однією з найбільших в Україні.

http://onu.edu.ua/

Сумський державний університет

Класичний університет, в якому на бакалаврських та магістерських програмах навчається близько 16 тисяч студентів за 43 спеціальностями з 21 галузі знань (згідно з Переліком 2015 року).

Університет є активним учасником міжнародних програм і грантів та співпрацює з більш ніж 200 партнерами по всьому світу.

Окрім того, СумДу посідає високі місця у вітчизняних рейтингах ВНЗ та бере участь у міжнародних рейтингах.

https://sumdu.edu.ua

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського

Спеціалізований університет, один з лідерів серед медичних ВНЗ України.

В університеті навчається понад 3500 студентів, є значна частка іноземних студентів, які навчаються англійською мовою.

ТДМУ має більше 40 кафедр, 4 факультети (медичний, фармацевтичний, стоматологічний та післядипломної освіти), 5 навчально-наукових інститутів та університетську лікарню.

Університет бере участь в міжнародних проектах, налагоджена співпраця з 10 іноземними вищими медичними навчальними закладами країн Європи та Америки.

http://www.tdmu.edu.ua/

Тернопільський національний економічний університет

Університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом, який має 3 інститути, 14 факультетів та готує фахівців за 22 спеціальностями. На денній формі навчання в університеті навчаються близько 14 тисяч студентів. ТНЕУ має закордонну філію в Єревані (Вірменія), в якій навчаються близько 500 студентів українського походження.

http://www.tneu.edu.ua/

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Великий класичний університет, освітній лідер регіону, налічує більше 15 тисяч студентів, включаючи найбільшу серед українських університетів частку іноземних студентів.

Університет має 20 факультетів, 127 кафедр і готує фахівців за 115 напрямками підготовки та спеціальностями. В складі Харківського національного університету працюють 4 науково-дослідні інститути. Університет є активним учасником міжнародних процесів в освіті і науці.

http://www.univer.kharkov.ua/